Privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens

De auteur van de webapplicatie op www.vraagtenhelpt.be hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. De auteur zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere geldende wettelijke voorschriften in kwestie. De auteur kan uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, tarieven, en andere informatie die dienstig is voor uw gebruik van de webapplicatie . Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve doeleinden, noch voor reclamedoeleinden. De auteur heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens van de gebruiker en het ongeoorloofd gebruik ervan te vermijden.

Inzagerecht en correctie van gegevens

Iedere gebruiker van de webapplicatie heeft steeds het recht om zijn of haar persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. In principe kan iedere gebruiker zelf via de loginpagina toegang tot die gegevens krijgen en ze ook aanpassen. Indien dat niet volstaat, kan de gebruiker contact opnemen met de auteur van de webapplicatie via info@vraagtenhelpt.be. De auteur verbindt er zich toe om binnen de 5 werkdagen aan het verzoek het gepaste gevolg te geven. Wanneer een gebruiker contact opneemt via dat e-mailadres worden de persoonsgegevens en de gevoerde communicatie vertrouwelijk behandeld.

Cookies


Het is mogelijk dat bij het bezoek van een gebruiker aan de webapplicatie www.vraagtenhelpt.be er enkele gegevens worden ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn onder andere: het IP-adres van de gebruiker, evenals de vermoedelijke locatie van waaruit de webapplicatie werd bezocht, samen het tijdstip van het bezoek en informatie over welke webpagina’s precies werden bezocht. Wanneer u als gebruiker de website www.vraagtenhelpt.be bezoekt, verklaart u zich hiermee akkoord. Voor meer informatie over hoe de webapplicatie omgaat met cookies, kan u de Cookieverklaring consulteren onderdaan deze webpagina.